Jazykový životopis
Můj pokrok
Moje sbírka
Jazykový pas
Popisuje zkušenosti s jazykem.
Sleduje a hodnotí aktuální úroveň řečových dovedností.
Obsahuje certifikáty, diplomy, materiály z projektů, testy i domácí úkoly.
Poskytuje přehled o úrovni řečových dovedností.

Ještě nejste registrovaní? EJP Vám přináší spoustu výhod!

  1. Možnost vyplňovat si portfolio v šesti jazycích;
  2. Možnost vytvořit a vytisknout si Jazykový pas;
  3. Možnost ohodnotit své jazykové dovednosti pomocí deskriptorů a cvičení;
  4. Interaktivní prostředí pro komunikaci s učitelem;
  5. Inspirace a podněty pro cizojazyčnou výuku.